PHẦN MỀM AISOFT
PHẦN MỀM AISOFT

PHẦN MỀM AISOFT

http://aisoft.vn/- support@aisoft.vn
Trụ sở: Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội.
0982.033.031 0982.566.782

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

Miss Tâm

Hỗ trợ phần mềm

   0392.028.526

   tamtt.aisoft@gmail.com


Miss Tâm

Miss Ngọc Anh

Hỗ trợ phần mềm

   0989.975.482

   anhdtn.aisoft@gmail.com


Miss Ngọc Anh

Miss Duyên

Hỗ trợ phần mềm

   0394.538.930

   duyenbt.aisoft@gmail.com


Miss Duyên

Mr. Hòa

Hỗ trợ cài đặt

   0915.590.766

   hoavm@xsoft.com.vn


Mr. Hòa