PHẦN MỀM AISOFT
PHẦN MỀM AISOFT

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

( VD: http://aisoft.vn hoặc https://aisoft.com.vn)    Lưu ý: http:// hoặc https:// đối với website của bạn
Email để đăng nhập tài khoản hệ thống aisoft
Lưu ý: đây là mật khẩu đăng nhập tại hệ thống aisoft

AISEO CHUYÊN GIA SEO WEB - FREE 07 NGÀY

0 VNĐ

      - Chạy giới hạn 10 cửa trên một máy tính, không giới hạn máy tính
      - Thiết lập 1 website chính và tối đa 10 backlink là website vệ tinh được tăng view
      - Tăng lượt view chất lượng và chỉ ổn định nếu số máy tính ổn định.
      - Cải thiện thứ hạng từ khóa.
      - Nhận và chia sẻ địa chỉ IP trong cộng đồng hơn 150,000 máy tính mỗi ngày.
      - Ưu tiên URL để seo đúng mục tiêu bài viết và từ khóa.
      - Hỗ trợ 10 SEO backlink
      - Tư vấn chuẩn seo cho 50 bài viết của website
      - Có 1000 view/ ngày/6-7 máy tính
      - Website có mức cạnh tranh trung bình sẽ lên top trong khoảng 4 – 8 tháng 
      - Tư vấn chuẩn seo cho 50 bài viết của website  

Tuy  nhiên, tại phiên bản AISEO Free này có một số nhược điểm và bị giới hạn những tính năng cao cấp hơn bản trả phí.

      - Không tự động tăng giảm số cửa sổ.
      - Không tự động tư vấn từ khóa.
      - Không có bản AIseo chạy ẩn
      - Xuất hiện thông báo hoặc quảng cáo trong quá trình chạy